Twenteplus
Image default
Business / Business Services

De ontwikkeling van de dienstensector

Nederland is een land met een boeiende economische geschiedenis: voor een lange periode was Nederland bij uitstek hét handelsland van de wereld en tot op de dag van vandaag speelt de internationale handel een grote rol in Nederland, maar er heeft een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden: de opkomst van de dienstensector. Deze ontwikkeling vond niet alleen plaats in Nederland, maar in een groot de westerse wereld: de productie verplaatste zich naar goedkopere landen, terwijl onder andere Nederland zich is gaan focussen op het leveren van diensten.

De eerste diensten in Nederland bestaan uiteraard al eeuwen, maar pas sinds de afgelopen eeuw is de dienstensector het belangrijkste deel van de economie gaan worden: 72,6% van de het bruto binnenlands product komt voort uit deze sector.

Waar het bankwezen eerst de grootste pilaar vormde voor deze industrie, is het tegenwoordig een stuk meer divers: het aanbod in verschillende diensten is dan ook enorm toegenomen en zijn er tegenwoordig ook genoeg servicebedrijven die zich puur en alleen focussen op niches. Waar je bijvoorbeeld eerst één groot callcenterbedrijf had die voor andere grote bedrijven de telefoontjes afhandelde op één en dezelfde manier, heb je tegenwoordig talloze (kleine, maar ook grotere callcenters) die zich niet langer focussen op een standaard service, maar deze aanpassen naar de wens van de opdrachtgever.

Een goed voorbeeld hiervan is antwoord-telefoonservice. Bij dit servicebedrijf wordt onder andere een telefoondienst aangeboden die aangepast kan worden aan de wensen van de klant. Zo zijn er mogelijkheden waarbij de telefonist ook afspraken inplant, administratieve taken uitvoert en zelfs actief meedenkt met het bedrijf over zijn beleid.

Waar de dienstensector eerst een relatief kleine rol speelde, is het uitgegroeid tot de belangrijkste sector van de Nederlandse economie. De volgende ontwikkeling die we nu waarnemen is dat de dienstensector de wereldwijde trend van personalisatie volgt, waarbij de behoefte van de klant centraal staat.

http://antwoordservice-telefoonservice.nl/