Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Wat is een MJOP? Wat zijn de voordelen ervan?

Elke VvE is verplicht te sparen voor eventuele onderhoudskosten voor het pand. Het sparen vindt meestal plaats middels een reservefonds, waar na elke periode een bedrag aan de kant kan worden gezet. Om goed in kaart te krijgen welke kosten het bedrijf tegemoet kunnen komen, is een MJOP van groot belang.

Sinds januari 2018 is een VvE verplicht geworden, zo staat er jaarlijks een minimumbedrag gereserveerd voor mogelijk onderhoud en herstel van het gebouw. Een meerjarenonderhoudsplan, ook wel een MJOP genoemd, is van groot belang voor goed onderhoud van uw gebouw en de daarin aanwezige installaties. Als u beschikt over een actueel MJOP:

MJOP

Op basis van een plaatselijk onderzoek wordt er nauwkeurig naar de huidige status van het onderhoud gekeken. Daarnaast wordt ook vastgesteld welke onderdelen wanneer vervangen dienen te worden of onderhoud nodig hebben. Ook wordt er, aan de hand van de aanwezige materialen, vastgesteld in welke frequentie de onderdelen onderhoud vereisen. Deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief. Op basis van de gegevens verkrijgt men een overzichtelijke berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren.

Voordelen

Door het voorafgaande onderzoek krijgt de eigenaar van het gebouw een inzicht in de bouwkundige staat van het pand. Dankzij dit inzicht worden ook de onderhoudskosten op zowel kort als lang termijn duidelijk. Door snel te handelen kunnen onnodige hoge kosten door achterstallig onderhoud worden voorkomen.

Uit handen laten nemen

Bij het opstellen van een MJOP komen veel voorwaarden kijken, hierdoor is het voor velen lastig zonder kennis op dit gebied een correct meerjarenonderhoudsplan samen te stellen. Om fouten of of een onvolledig document te voorkomen, bieden vele ondernemingen met ervaren specialisten in dit vak deze dienst aan. Met deze samenwerking zal tijd worden bespaard en zal de desbetreffende onderneming worden verzekerd van een juist opgestelde MJOP.

http://laan35.nl