Zakelijke telefonie voor het bedrijfsleven

Zakelijke telefonie

 

Zakelijke telefonie is de moderne telecommunicatie oplossing voor bedrijven. De meeste dienstverleners maken gebruik van zakelijke telefonie voor telecommunicatie. Het is goedkoper, transparanter en flexibeler. Ten behoeve van het genereren van leads worden business markten ingedeeld in branche, grootte, locatie, medewerkers en dergelijke. In Nederland kan hierover informatie worden verkregen bij het CBS en de Kamers van Koophandel wordt gebruikt. In België kan informatie worden verkregen bij de Kamers van Handel en Nijverheid.

Zakelijke telefonie voor iedere branche

Heeft een bedrijf eenmaal een bedrijfstak gekozen, dan kan het verder segmenteren naar de‚ grootte en geografische locatie van de klant.

Hierop kan men zijn zakelijke telefonie oplossing aanpassen. Het bedrijf kan soms aparte systemen opzetten voor grote of op meerdere plaatsen gevestigde klanten. Een fabrikant van kantoormeubelen kan zijn klanten eerst segmenteren in tien bedrijfstakken, gebruikmakend van de SBI. Hieronder bevinden zich bijvoorbeeld banken, verzekeringen en elektronicaconcerns. Vervolgens werken de verkopers van de meubelfabrikant samen met de onafhankelijke dealers om de kleinere, lokale of regionale klanten in elk segment te bedienen. Veel grote klanten met meerdere vestigingen, zoals Shell of Philips, hebben speciale behoeften die de macht van individuele dealers te boven gaan. De fabrikant heeft daarvoor nationale accountmanagers om de dealernetwerken te helpen met deze grote klanten. Binnen een bepaalde doelbranche en klantgrootte kun je segmenteren naar inkoopmethode en -criteria. De overheid, universiteiten en industriële laboratoria hanteren uiteenlopende inkoopcriteria voor wetenschappelijke instrumenten. Voor overheidslaboratoria is een lage prijs belangrijk (omdat zij moeite hebben aan gelden te komen) en onderhoudscontracten (omdat zij gemakkelijk aan geld voor onderhoud kunnen komen). Universiteitslaboratoria willen apparatuur die weinig onderhoud vereist, omdat zij geen onderhoudsmensen in dienst hebben.

Zakelijke telefonie veilig

Voor industriële laboratoria is de betrouwbaarheid belangrijk: zij kunnen zich geen tijdverlies door weigerende apparatuur veroorloven. Dus de zeer hoge beschikbaarheid van zakelijke telefonie draagt bij aan deze betrouwbaarheid. American Express biedt creditcards aan consumenten. AmEx richt zich ook op bedrijven in drie segmenten — winkeliers, grote concerns en kleine bedrijven. Voor elk segment heeft het een ander marketingprogramma geformuleerd. ln het winkelierssegment probeert AmEx vooral nieuwe winkeliers te overreden de kaart te accepteren en de relaties te beheren met degenen die dat al doen. Voor grotere bedrijfsklanten biedt het bedrijf een bedrijfscard, met veel onkosten- en reisbeheermogelijkheden voor het personeel. Ook biedt het dit segment een breed scala van diensten aan op het gebied van vermogensbeheer, pensioenplanning en financiële voorlichting. Voor kleine bedrijven heeft AmEx het OPEN: Small Business Network opgezet, waar alles om het kleine bedrijf draait. Kaarthouders in het segment ‘kleine bedrijven’ kunnen op het net informatie krijgen over zaken als klant- en onkostenbeheer tot expertadvies, en contact opnemen met andere eigenaren van kleine bedrijven om ideeën en advies uit te wisselen. In Nederland zijn creditcards nog steeds niet zo algemeen geaccepteerd als in andere West-Europese landen, waaronder België. Wel stijgt de penetratiegraad geleidelijk, mede door het marketingbeleid van AmEx en andere creditcardmaatschappijen. Het zal duidelijk zijn, om dergelijke resultaten te bereiken, moet de organisatie perfect zijn en de infrastructuur actueel. Daar is zakelijke telefonie een absolute noodzaak bij!

Meer informatie: http://www.mobieletelefoonskopen.com/