Zakelijke telefonie groeit zeer snel in Nederland

Zakelijke telefonie

 

Zakelijke telefonie, net als Payrolling wordt steeds geliefder in Nederland. Bij payrolling geeft een bedrijf zijn juridisch werkgeverschap uit handen, waarbij werknemers in dienst treden van een payrollorganisatie. De administratieve verplichtingen en financiële risico’s van het werkgeverschap zijn voor de payrollonderneming. Het bedrijf – de opdrachtgever – is wel zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Payrolling vormt voor opdrachtgevers een manier van administratieve en arbeidsrechtelijke taken op een eenvoudige wijze uit te besteden. Meestal geldt een exclusiviteitsbeding. Het payrollbedrijf mag de medewerkers niet tewerkstellen bij andere bedrijven, tenzij er sprake is van ontslag of re-integratie. Bij payrollen gaat het vaak om een langdurige relatie tussen werkgever en werknemer. Bij zakelijke telefonie voor telecommunicatie geeft uw organisatie het beheer van de telecommunicatie normaal gesproken ook voor een langere periode uit handen

Zakelijke telefonie en payrolling

Hoe is payrollen geregeld?
De payrollbranche kent een eigen brancheorganisatie: de Vereniging voor Payrollondernemingen (VPO), die vijftig procent van de payrollmarkt organiseert. VPO-leden onderscheiden zich in positieve zin door payrollmedewerkers altijd vanaf dag één dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als werknemers die onder de CAO van de opdrachtgever vallen. Dat is geregeld in de eigen Arbeidsvoorwaardenregeling. De payrollovereenkomst is vastgelegd in de uitzendovereenkomst (artikel 7:69o BW). Payrollbedrijven kunnen dus ook bij brancheorganisaties van de uitzendsector aangesloten zijn, de ABU of NBBU. In dat geval geldt de betreffende CAO voor Uitzendkrachten. Is een payrollbedrijf geen lid van een branchevereniging, dan moet dat bedrijf – tijdens algemeenverbindendverklaring de ABU-CAO toepassen. Enkele payrollbedrijven hebben een eigen cao met een vakbond afgesloten. Zakelijke telefonie valt onder de richtlijnen van de OPTA.

Wat kan zakelijke telefonie voor u betekenen?

Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen?
De arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers hangen af van de vraag of zij onder de ABU, NBBU of andere CAO vallen of onder de Arbeidsvoorwaardenregeling van de VPO. Maar over het algemeen kan gesteld worden dat bij bonafide ondernemingen de arbeidsvoorwaarden fatsoenlijk zijn geregeld. Payrolllerachten zijn daarnaast gewoon verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en de WW. Bovendien wordt er na 26 weken pensioen opgebouwd; bij de VPO gebeurt dit al na twee maanden. Op basis van de Arbowet is de inlener verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

Waarom maken werkgevers u gebruik van payrollen?
Volgens cijfers van EIM uit 2010 werken er zo’n 144000 werknemers op payrollbasis. Dat gebeurt vooral in de horeca, bij de overheid en in het onderwijs. Verreweg de grootste groep (72%) werkt in een MKB-bedrijf. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat werkgevers om meerdere redenen gebruikmaken van payrolling: de behoefte aan flexibiliteit; de vereenvoudiging van de salaris- en personeelsadministratie en het voorkomen van financiële risico’s bij bijvoorbeeld ziekte en ontslag. Organisatie maken gebruik van zakelijke telefonie om flexibeler, onafhankelijker en goedkoper uit te zijn wanneer het om telecommunicatie diensten gaat.