Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Wat te doen met oud ijzer in Arnhem

Wat doet men eigenlijk met oud ijzer in Arnhem. De politiek, het bedrijfsleven en de burgers in Arnhem worden geacht om na te denken over een oplossing voor oud ijzer. Men wil de handen ineen slaan om het bestaande probleem aan te pakken. Iedereen weet ondertussen dat we de aarde niet eindeloos kunnen uitputten en vervuilen. Op vele fronten is men begonnen aan een inhaalrace, als het nog niet te laat is tenminste. Men beseft ondertussen dat de zogeheten groene revolutie niet alleen geld en moeite kost, maar ook een daadwerkelijk verdienmodel kan zijn. Zo helpen we de planeet en de economie. Wie neemt het initiatief als het gaat om oud ijzer in Arnhem?

 

Wetgeving oud ijzer in Arnhem

Als het gaat om een plan met betrekking tot oud ijzer in Arnhem, dan ligt de bal bij de politiek. In samenspraak met het bedrijfsleven en de gewone burger moet men wetgeving creëren die verplicht om op de juiste manier om te gaan met oud ijzer. Anderzijds moet deze wetgeving ten goede komen van het milieu en de economie.

 

Afvalverwerking

Steeds vaker ziet men bij de verwerking van restafval oud ijzer terug in Arnhem.

Dit is oud ijzer wat daar eigenlijk niet thuishoort. Dit oud ijzer moet worden verwerkt bij daarvoor gespecialiseerde bedrijven die het efficiënt en milieuvriendelijk weten te verwerken. Ook bij de gemeentelijke stortplaatsen komt men meer oud ijzer tegen dat eigenlijk bij een professionele verwerker terecht zou moeten komen. Nu wil de gemeente Arnhem beginnen met een pilot waarbij burgers thuis beginnen met het scheiden en verzamelen van hun oud ijzer. Men krijgt hiervoor een aparte bak waarin het goedje kan worden verzameld, alsmede bepaalde gereedschappen waarmee je het ijzer kan scheiden van het product waaraan het is bevestigd. Neem nu bijvoorbeeld een plastic emmer met een metalen handvat. Zo zijn er talloze producten waarin metaal wordt verwerkt. Nadat de bewoner een bepaalde hoeveelheid in gewicht heeft verzameld, zal het worden opgehaald door een verwerker van oud ijzer in Arnhem. Het voordeel hiervan is, dat de burger wordt betaald per verzamelde kilo.