Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Uw laatste juridische uitweg: in cassatie gaan

Uw laatste juridische uitweg: in cassatie gaan

Een gebied in het recht waar weinig echte kennis onder advocaten over bestaat is in cassatie gaan. In principe kunt u met iedere in Nederland ingeschreven advocaat in cassatie gaan, echter is dit ten zeerste afgeraden. Wanneer u in cassatie wilt gaan is het belangrijk dat u een cassatieadvocaat in dienst neemt omdat zij alle ins and outs over cassaties kennen en kunnen toepassen.

Wat is ‘in cassatie gaan’?

Cassatie is een begrip uit het recht. ‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Wat belangrijk is bij cassaties is dat deze rechter niet in gaat op de feitelijke veroordeling zelf, maar op de toepassing van de wet door de lagere rechter. Het heeft dus geen toevoeging om nog in te gaan op de feiten zelf. Indien de cassatierechter, in Nederland de Hoge Raad, vaststelt dat de lagere rechter het recht inderdaad niet correct heeft toegepast dan zullen zij de uitspraak verbreken.

De procedure: ‘in cassatie gaan’

Indien u bent veroordeeld door het Gerechtshof, moet in de regel binnen twee weken na die veroordeling cassatie worden ingesteld. Nadat er cassatie is ingesteld, stuurt het Gerechtshof de stukken van uw strafzaak naar de Hoge Raad, gezeteld in Den Haag. Als uw dossier bij de Hoge Raad op de strafgriffie is aangekomen, krijgt u daarvan een schriftelijke mededeling: de aanzegging. Deze aanzegging moet persoonlijk aan u worden betekend.

Vanaf het moment dat de aanzegging aan u is betekend, gaat er een termijn van zestig dagen lopen waarbinnen een cassatieschriftuur moet worden ingediend. U kunt dit niet zelf doen, de wet schrijft voor dat alleen een advocaat namens u een cassatieschriftuur kan indienen.

Wilt u meer weten over cassatie in strafzaken? Neem dan contact op.

http://www.cassatie-advocaat.nl