Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Trends in de accountancy

Trends in de accountancy
Binnen de accountancy verandert de wereld erg snel. Dit kan vele kansen met zich meebrengen wanneer deze verandering goed gebruikt worden. In de accountantspraktijken is er sprake van een grote mate van automatisering. Er wordt een strikte regelgeving gehanteerd en hierdoor is er een grote vraag naar goede medewerkers in deze vandaag de dag krappe arbeidsmarkt. Afgelopen jaar is de markt met ongeveer 5% gestegen. Het heeft gezorgd voor een goede rendabiliteit.

Samenwerkingen binnen de accountancy wereld

In de accountancy is er steeds meer sprake van samenwerkingen. Dit zijn vaak internationale samenwerkingsverbanden. In de markt zijn op het moment ongeveer 20 allianties actief. Deze samenwerkingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit op verschillende gebieden van accountancy. Denk hierbij aan externe verslaggeving of de wet- en regelgeving in de accountancy. Het versterkt ook nog eens de positie van de accountancy op het gebied van automatisering. Kleine bedrijven kunnen zo beter deskundigheid van grotere of andere bedrijven inschakelen. Om deze reden is er een toenemende vraag naar internationale fiscale advisering.

Wat zijn allianties?

Allianties zijn accountantskantoren die met hun eigen naam bekend zijn op de arbeidsmarkt. Deze kantoren kunnen dan ook zelf hun beleid en externe verslaggeving bepalen. Andere bedrijven die onder deze allianties vallen, kunnen dit niet. De kantoren die onder deze alliantie vallen, zullen naar buiten treden met dezelfde bedrijfsnaam.

Robotisering in de accountancy

De robotisering van deze tijd heeft ook een invloed op de accountancy. Er wordt tegenwoordig veel gedaan aan no-hands accountancy. Dit kan zijn het scannen en herkennen van applicaties of een jaarrekeningcontrole. Kortom de dingen waar weinig handwerk voor nodig is. Verder is er met de komst van PSD 2 gezorgd dat de factuur in real time wordt gemaakt. Zo wordt deze direct in de boekhouding van de klant gezet. Er wordt verwacht dat deze connectie er ook nog komt met de bank.

De wet

In de accountancy worden verschillende wetten gehandhaafd. Dit zijn de Wft, NV COS, RJ en T9BW2. Ook deze zijn steeds aan het veranderen. Ook binnen de banken worden er vaak wijzigingen gedaan omtrent de wft. De accountancy wordt hierdoor steeds complexer en ook arbeidsintensiever. De AMF is erg streng wat betreft deze wetten en publiceert dan ook persberichten over bedrijven die zich hier niet aan houden.

De omzet ontwikkeling

In 2018 was de markt met 4,9% gestegen, dit komt voort uit het CBS. Wel geeft ongeveer een op de drie bedrijven aan dat ze een tekort hebben aan medewerkers. Echter is er wel veel vertrouwen in de toekomst.

Fusies en overnames

In deze markt heb je altijd te maken met fusies en overnames. Er is al jaren een groter vraag dan aanbod in de markt. Dit kan verklaard worden door het sentiment en de rentabiliteit van de omzet per klant.

Trends in de accountancy

In de markt zijn dus zeker veel kansen. De trends zijn hierboven allemaal genoemd. Over het algemeen zijn de trends zeker positief voor deze markt.

https://www.zzp-kennis-centrum.nl/