Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Op welke punten let een beoordelaar bij het beoordelen van je scriptie of thesis?

Het schrijven van een scriptie is altijd een onzeker proces. Je weet namelijk nooit vooraf of je scriptie of thesis zal worden goedgekeurd of afgewezen, ook al ben je heel goed in onderzoek of in taal. Het oordeel ligt in handen van een ander.

Het is goed om stil te staan bij waar een beoordelaar van een scriptie op zou kunnen letten wanneer hij je thesis of scriptie beoordeelt. Hieronder worden puntsgewijs enkele criteria opgenoemd. Een beoordelaar let op:

  • De leesbaarheid van je scriptie. Is het taalkundig goed geschreven? Staan er niet teveel taal-, stijl- en spelfouten in? Gebruik je niet al te lange zinnen, is de formulering van de inhoud helder?
  • De vormgeving. Welk lettertype wordt gebruikt? Zijn de figuren en tabellen zichtbaar? Is de tekst uitgelijnd? Zijn de titels en kopjes duidelijk? Zijn de pagina’s genummerd?
  • De opbouw. In hoeverre heeft de scriptie of het verslag de juiste opbouw? Worden qua opbouw wetenschappelijke regels en de leidraad van de onderwijsinstelling gevolgd, of is de structuur onduidelijk en onlogisch?
  • De inhoud: staan er inhoudelijke tegenstrijdigheden in? Klopt de onderzoeksvraag? Steekt je theorie juist in elkaar? Heb je de juiste onderzoeksmethoden toegepast? Sluiten je eindconclusies aan bij de onderzoeksresultaten en de probleemstelling? Wat voegt het onderzoek maatschappelijk en wetenschappelijk toe (relevantie)

De praktijk is helaas meestal weerbarstiger, schimmiger en subjectiever dan hierboven vermeld. De ene beoordelaar is strenger dan de andere, de ene onderwijsinstelling houdt er andere criteria op na dan de andere school, en heel soms spelen persoonlijke zaken een rol bij de beoordeling.

Als student dien je echter je doel voor ogen te houden en kun je enkel proberen de richtlijnen en de feedback op je scriptie zo goed mogelijk te hanteren. In geval van nood kun je een beroep doen op een scriptienakijkbureau voor scriptiehulp, of je kunt tijdens het schrijven scriptiebegeleiding van professionele scriptiebegeleiders krijgen. Een goed en professioneel bedrijf dat jou daarin kan bijstaan is Scriptium. Scriptium helpt studenten op alle bovenstaande punten en biedt daarmee een compleet pakket aan.

http://www.scriptium.nl