Microfilm Scanning Services digitaliseert

Microfilm Scanning digitaliseert microfilm archieven, meestal voor grote organisaties.

Grote organisaties hebben vaak hele grote archieven die slecht toegankelijk zijn. Dat geldt zowel voor de klassieke papieren archieven, maar ook voor de “moderne” archieven op microfilm. Voor klassieke papieren archieven heeft men ten eerste zeer veel ruimte nodig en daarnaast een archivaris die zijn weg kent in dergelijke doolhoven. Een papieren archief heeft, normaal gesproken, geen back-up, dus bij een calamiteit (wateroverlast, brand, enz.) is het archief onbruikbaar geworden. Vandaar dat er naar oplossingen gezocht werd. Tot voor kort was de oplossing dergelijke archieven op microfiche of microfilm te zetten. Dergelijke archieven nemen duidelijk minder plaats in, kan men eenvoudig dupliceren om veilig op een andere locatie op te slaan en zijn “eenvoudig” toegankelijk. Echter nog steeds beperkt tot één persoon en deze persoon moet ook nog kennis van zaken hebben, maar de volledige afhankelijkheid van een archivaris behoort met microfilm en microfiche tot het verleden.

Microfilm Scanning Services houdt eeuwig

In de praktijk blijken er toch enkele cruciale nadelen (en zelfs bedreigingen) te kleven aan microfilms en microfiches. In de praktijk blijken microfilms en microfiches door een bepaald zuur aangetast te worden, waardoor ze toch niet het eeuwige leven blijken te hebben. Ook de ruimte die in beslag wordt genomen door zowel de microfilms en microfiches fysiek als de leesapparatuur is nog steeds groot en moet geconditioneerd zijn. Zaken terugzoeken (en daarvoor worden archieven aangelegd) is niet zo eenvoudig en niet zo snel (kan slechts sequentieel uitgevoerd worden). De toegankelijkheid is beperkt tot één persoon per microfilm en/of microfiche en afhankelijk van het aantal leesapparaten. De leesapparatuur is duur. De oplossing voor al deze problemen, is het digitaliseren van dergelijke archieven. Nadat de oplossing gevonden was, microfilm scanning voor het digitaliseren van microfilms en microfiche scanning voor het digitaliseren van microfiches, is er een nieuwe dienstverlening omheen gebouwd. Voor microfilms is microfilm scanning services ontwikkeld en voor microfiches is dit microfiche scanning services. Microfilm scanning services digitaliseert microfilms en het eerste voordeel daarvan is de houdbaarheid. Digitale informatie is eeuwig houdbaar.

Microfilm Scanning Services zorgt voor totale integratie

Dankzij de digitale bestanden die ontstaan zijn met behulp van microfilm scanning services, is het eenvoudig mogelijk de archieven perfect te beveiligen. Men is niet meer afhankelijk van geconditioneerde ruimtes, de archieven worden meegenomen in de normale back-up en recovery procedures en extra kopieën kunnen probleemloos extern worden opgeslagen. Daarnaast kunnen de gedigitaliseerde archieven opgenomen worden in de normale IT-infrastructuur en eventueel onderdeel uitmaken van een document management systeem. Hierdoor is de informatie voor iedereen, die ervoor geautoriseerd is, toegankelijk. Microfilm Scanning Services zorgt uiteindelijk voor een totale, beveiligde, integratie van uw oude grote archieven.

Meer informatie: http://www.microfilmscanningservices.nl/