Microfilm scanning services digitaliseert grootte archieven

Alle grootte nationale en internationale financiële instellingen, overheden, vele musea en universiteiten heb hele grote archieven. Vaak zijn deze archieven jaren geleden geplaats op microfilm of microfiche. Microfilm scanning services kan deze microfilm of microfiche archieven digitaliseren om ze daarna als digitaal archief, in een formaat dat eenvoudig te vinden en te lezen is, beschikbaar te maken. Microfilm scanning services en microfilm scanning verzorgt dat dergelijke grote archieven veel toegankelijker en eenduidiger worden.

Waarom microfilm scanning services?

Microfilm scanning services draagt bij aan een duidelijke verhoging van de efficiency waar het gaat om bewerking plaats te laten vinden binnen grote archieven. In eerste instantie is microfilm scanning services ontstaan vanuit de behoefte om microfilm en microfiches op een medium op te slaan dat eeuwig houdbaar is. Met de uitvinding van microfilm en microfiche technieken, dacht men het probleem van de niet eeuwig houdbare grote archieven en de beschadiging daarvan, op te lossen door deze archieven te “filmen” en ze op te slaan op het daarbij behorende medium (microfilm of microfiche). Vele jaren was dit de gangbare methode en complexe readers waren in gebruik om deze archieven te kunnen bekijken (en in een soort omweg zelfs te printen of plotten). Echter enkele nadelen kwamen al snel naar boven. De microfilm en microfiche archieven zijn sequentiële bestanden, het zoeken was daardoor vrij lastig en zeker niet snel. Daarnaast kon maar een persoon tegelijk een microfilm en/of een microfiche bekijken. Dit kon voor een deel opgelost worden door meerdere readers aan te schaffen, echter daarmee konden verschillende microfilms of microfiches bekeken worden, maar niet dezelfde gelijktijdig. Ondanks het duidelijk kleinere formaat van de microfilm en microfiche archieven ten opzichte van de originele archieven, nam het totaal (opslag in speciale ruimtes, readers, printers, enz.) toch behoorlijk wat speciale ruimte in beslag.

Microfilm scanning services als oplossing tegen slijtage

Echter de belangrijkste reden om microfilm scanning services te ontwikkelen ontstond doordat men ontdekte dat microfilms en microfiches toch niet het eeuwig leven hadden. In de loop der jaren wordt de kwaliteit minder door aantasting van bepaalde zuren die in onze lucht voorkomen. Nadat dit onderkent was bedacht men twee oplossing, de eerste was eenvoudig, de microfilms en/of microfiches regelmatig kopiëren. Technisch eenvoudig, maar bewerkelijk en het lost het probleem niet op. Daarnaast is door de mogelijkheid archieven nu direct digitaal te scannen, de markt voor microfilm en microfiche apparatuur steeds kleiner (en dus duurder en minder stabiel) geworden. Vandaar dat de tweede oplossing veel logischer is, microfilm scanning services. Het lost het probleem met betrekking tot eeuwige houdbaarheid op, maakt het veel toegankelijker, er is veel minder (speciale) ruimte nodig en het gedigitaliseerde archief kan eenvoudig geïntegreerd worden in de document management systemen. Microfilm scanning services heeft ertoe bijgedragen dat grote archieven op microfilms of microfiches voor eeuwig behouden blijven, er duidelijk ruimte bespaart wordt, er veel efficiënter gewerkt wordt en de beveiliging veel beter en veel eenvoudiger geworden is. Slechtst enkele organisaties zijn in staat om microfilm scanning services diensten te leveren, de apparatuur is duur, men heeft speciale kennis nodig en gespecialiseerd personeel. Vandaar dat vrijwel geen enkel bedrijf zelf microfilm scanning services uitvoert, men besteedt het uit.

Meer informatie: http://www.microfilmscanningservices.nl/