Twenteplus
Image default
Zakelijke dienstverlening

Kies het juiste programma voor uw verzuimbeheer

Als uw bedrijf een efficiënt verzuimbeheer wil voeren, kiest u voor een actieve monitoring van het verzuim van uw medewerkers. Enkel op deze wijze verwerft u een compleet inzicht in de omvang en redenen van het verzuim van uw medewerkers. Met dit inzicht kunt u gericht handelen bij signalen van oplopend ziekteverzuim. Zo kunt u gepaste preventieve maatregelen nemen of een alternatieve oplossing zoeken. De software van PreAct Verzuim stelt u in staat om te controleren of de processen welke binnen uw bedrijf courant zijn wel degelijk gepast zijn voor de praktijk van nu.

Een helder verzuimbeheer bereiken: inzicht, controle, handelen

Het verwerven van een goed inzicht en controle voor de verzuimprocessen van uw bedrijf gebeurt op een gefaseerde wijze. Fase één omvat het correct registreren van allerhande gegevens rondom uw medewerkers en hun verzuimstatistieken. Zo creëert u een compleet beeld van het verzuim van uw  medewerkers. Fase twee kan van start zodra u alles van NAW-gegevens tot de salaris- en verzuimgegevens inzichtelijk heeft gemaakt. Deze fase omvat de daadwerkelijke data-analyse van het huidige verzuimproces. U gaat dan kijken naar de omgangsnormen rondom verzuim, inclusief de vraag hoe en wanneer het verzuim daadwerkelijk geregistreerd wordt. Fase drie is het moment waar u tot diepere inzichten komt over de invloed die verzuim heeft op uw bedrijfsprocessen. Ook is dit het aangewezen moment voor het ontwikkelen van maatregelen om de balans tussen verzuim en bedrijfsprocessen te verbeteren.

Begeleiding bij het verbeteren van uw verzuimbeheer biedt ook voor u uitkomst

Het registreren, analyseren en beheersen van het verzuimproces is een significant project. Daarom assisteren de specialisten in verzuimbeheer van PreAct Verzuimregistratie u graag gedurende dit complexe proces. Als u een beroep doet op hun jarenlange ervaring kunnen zij u door alle processen heen geleiden. Dit heeft als bijkomstig voordeel dat u hiervoor zelf geen toegewijd personeel aan hoeft te nemen. Wilt u ook graag een de voordelen van een PreAct Verzuimsysteem integreren in uw bedrijfsprocessen? Behoeft u hierbij hulp, dan kunt u contact opnemen met PreAct. Zij assisteren u in dit geval direct!

https://preact-verzuim.nl