Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Kalibratie

Kalibratie van meetinstrumenten wordt door de Nederlandse wetgeving verplicht voor ondernemers die werken met levensmiddelen. Het naleven van richtlijnen zoals HACCP is een vereiste om de voedselveiligheid te kunnen garanderen. Bij een kalibratie worden de metingen van bijvoorbeeld een insteekthermometer vergeleken met de internationale standaarden. Gedurende de kalibratie worden de afwijkingen ten opzichte van de internationale standaarden geanalyseerd. In een correctietabel worden de afwijkingen vastgelegd. Is er sprake van een afwijking wordt deze gecorrigeerd. Het corrigeren wordt justeren genoemd. Na het justeren wordt begint de kalibratie opnieuw om te kijken of het meetinstrument weer juist meet. Zeker in de voedingsindustrie is het essentieel dat het meetinstrument juist blijft meten om voedselveiligheid te kunnen garanderen.

Kalibratie certificaat meetinstrument

Na afronding van de kalibratie van het meetinstrument wordt een kalibratie certificaat afgegeven. Daarmee kan aangetoond worden dat het meetinstrument voldoet aan de internationale standaarden. Op het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

  • Herleidbaarheid. Welke standaard is er gebruikt?
  • De condities waarin de kalibratie van het meetinstrument werd uitgevoerd
  • Meetpunten
  • De afwijkingen die geconstateerd zijn

De kalibratie wordt uitgevoerd in thermostaatbaden voor twee kalibratiepunten. De kalibratie punten zijn 0 °C en 120°C. Bij -20°C wordt een controlemeting gedaan. De toegestande afwijking van het meetinstrument is afhankelijk van het type meetinstrument. Bij de Ebro meetinstrumenten is dit maximaal 0,3°C. De referentiethermometer heeft een nauwkeurigheid van ± 0,03°C. De referentiethermometer dient jaarlijks geijkt en gecertificeerd te worden door een erkend instituut.

https://www.gullimex.com/nl-nl