Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Is jouw onderneming rendabel?

Is jouw onderneming rendabel?

Als ondernemer wil je graag weten of je onderneming rendabel is. Meestal vertrouw je al ondernemer op de boekhouder of accountant. Het is maar de vraag of deze “onafhankelijke” deskundige voldoende kennis van jouw onderneming heeft om dit te kunnen bepalen…

 

Wat is rentabiliteit?

De rentabiliteit is een ratio die aangeeft in welke mate een organisatie winstgevend is. De ratio geeft aan welke verhouding er verdiend is ten opzichte van een geïnvesteerde euro. Het gaat hierbij om de rentabiliteit van het eigen vermogen, de rentabiliteit van het vreemd vermogen en de rentabiliteit van het totaal vermogen. De combinatie van deze drie ratio’s kan ook wel omschreven worden als het hefboomeffect. Het hefboomeffect wil zeggen dat een ondernemer geld leent om daar vervolgens weer “meer” geld mee te verdienen. Met andere woorden het geld van een ander voor jou laten werken. 

 

Wanneer is een onderneming rendabel?

Het kan voor iedere ondernemer verschillend zijn of een onderneming rendabel is of niet. Vaak weet een eigenaar van een onderneming beter wat deze waard is en in hoeverre er in de toekomst meer geld aan verdiend kan worden. Een ondernemer kent de markt goed, de klanten en haar concurrenten. Meestal is er een bepaalde visie die andere bijna niet of helemaal niet begrijpen. Toch heeft het verleden aangetoond dat dergelijke ondernemingen aanzienlijke winsten kunnen maken.

 

Wanneer is een onderneming kredietwaardig?

De kredietwaardigheid van een onderneming wordt meestal uitgedrukt in de solvabiliteit. De solvabiliteit wil eigenlijk zeggen dat een onderneming in staat is om de schulden te kunnen voldoen. Het is een maatstaf die de schulden afzet tegen het eigen vermogen. In de formule van de solvabiliteit ziet dat er als volgt uit:

Eigen vermogen /  schulden = solvabiliteit.

Een ratio van 0,5 wordt op basis van deze formule meestal als aanvaardbaar beschouwd. Dit betekent dat je voor iedere duizend euro, ongeveer twee duidzend euro vreemd vermogen kan krijgen in jouw onderneming. Een ratio die onder de 0,5 uitkomst loopt het risico dat er niet meer aan de verplichtingen voldaan kan worden. In een extreme situatie kan dit uiteindelijk een faillissement tot gevolg hebben. 

In 2018 zijn er volgens het CBS totaal 3.144 faillissementen uitgesproken. Dit aantal is exclusief de eenmanszaken, waardoor het werkelijke aantal in Nederland aanzienlijk hoger ligt. Een faillissement van een onderneming is dus niet bepaald ondenkbaar. Een positief punt aan de faillissementen in Nederland is dat het aantal in 2018 het laagste niveau heeft bereikt sinds 2001. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijk lagere cijfers ten opzichte van 2013 met een aantal 8.376 faillissementen bedrijven (exclusief eenmanszaken). 

Als ondernemer kan het dus verstandig zijn om in economisch goede omstandigheden te gaan sparen en voor vet op de botten te zorgen. Dan kan iedere onderneming in mindere tijden de klappen opvangen.

 

 

 

https://www.rentabiliteit.nl/