Twenteplus
Image default
Business / Business Services

Het gevolg van de F-gassenverordening

Veranderingen door de F-gassenverordening

De F-gassenverordening werkt door en heeft gevolgen voor zowel de beschikbaarheid als de inkoopprijzen van koudemiddelen. Dit gaat vooral over de koudemiddelen met een hoge GWP-waarde. Als gevolg van een stijgende vraag naar deze producten hanteren verschillende producenten van deze koudemiddelen op dit moment dagprijzen. Maar wat houdt deze F-gassenverordening precies in? De Europese Unie houdt zich tegenwoordig steeds meer bezig met een beter milieu. Zo moeten er minder broeikasgassen worden uitgestoten en om dit te realiseren heeft de Europese Unie zich bezig gehouden met de F-gassenverordening. In dit besluit staat informatie over het op de markt brengen van HFK’s en de kwantitatieve limieten hiervan. Daarnaast staan er voorwaarden in het besluit geschreven met betrekking tot apparatuur die gefluoreerde broeikassen bevatten.

 

De broeikasgassen en het broeikaseffect

De F-gassenverordening is van toepassing op alle gefluoreerde gassen (HFK’s), zwavelhexafluoride, perfluorkoolstoffen en mengsels waarvan een stof op de lijst staat. Een aantal andere voorbeelden van de meest voorkomende broeikassen zijn: waterdamp, koolstofdioxide, lachgas, methaan, en chloorfluorkoolstofverbindingen. Met F-gassen bedoelen we de gefluoreerde broeikasgassen. Deze gassen versterken het broeikaseffect enorm, net zoals de ozonlaag afbrekende stoffen als halonen en HCFK’s. De laatste jaren dringt het immers pas tot mensen door dat in hoeverre de aarde aan het opwarmen is. Ontzettend veel instanties zijn bezig met het opwarmen van de aarde terug te dringen door verschillende maatregelen te treffen. Het is dus belangrijk om rekening te houden met de F-gassenverordening.

 

Heb je vragen over F-gassenverordening?

De F-gassenverordening heeft voor veel vragen gezorgd. Wij geven graag de antwoorden. Maak kennis met reeds beproefde en met de nieuwe generatie koudemiddelen. Download de nieuwe flyer op de website. Heb je nog eventuele vragen over de F-gassenverordening? Wij informeren je graag over de nieuwe koudemiddelen, koudemiddelregeneratie en alle vragen over de toepassingen van koudemiddelen. Neem gerust contact op!

https://www.westfalengassen.nl