Digitaliseren met behulp van microfilm scanning services zeer geliefd

De meeste wereldwijd opererende grote financiële instellingen hebben nog steeds gigantische archieven.

De meeste van deze archieven bevinden zich op microfilm en microfiche, dit geldt ook voor overheden, universiteiten, musea, enz. Zowel zijn microfilm en microfiche niet goed voor de efficiëntie en daarnaast blijkt het dat zowel microfilm als microfiche geen eeuwig leven hebben, vandaar dat de behoefte om deze archieven te digitaliseren (nog) steeds groeit. Het digitaliseren is niet zo eenvoudig en de apparatuur en software duur, daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van microfilm scanning en microfilm scanning services.

Microfilm scanning uitbesteden

Microfilm scanning services wordt als dienst aangeboden door enkele zeer gespecialiseerde organisaties. Wanneer bedrijven dit zelf zouden willen, moeten ze (tijdelijk, want einde project is einde microfilm of microfiche archief) veel investeren in de eerder genoemde apparatuur en software, maar vooral moet kan men dit onmogelijk zonder uitgebreide ervaring en het juiste personeel uitvoeren. Vandaar het logische gevolgd dat de microfilm scanning services markt zo hard groeit.

Tegenwoordig is het heel normaal om informatie (terug) te zoeken- Of dit nu over het internet gaat of binnen het eigen netwerk. In principe kan ieder stuk informatie relatief eenvoudig gevonden worden door ieder, daarvoor geautoriseerd, persoon. Bij microfilm en microfiche is dit een stuk complexer. Men kan slechts met behulp van speciale viewers, sequentieel, zoeken en dan nog slechts een persoon tegelijkertijd. Dit moet plaatsvinden in speciaal ingerichte ruimtes en de opslag van de microfilms en/of microfiches moet ook een apart geprepareerde ruimtes plaatsvinden. Naast de eenvoudige toegankelijkheid van gedigitaliseerde data, is security en back-up/recovery ook volledig gestandaardiseerd en een normaal proces geworden. Voor microfilm en microfiches geldt dit zeker niet. De beveiliging staat en valt met de fysieke beveiliging en bij calamiteiten is er geen back-up, waardoor de data (met geluk slechts tijdelijk) niet beschikbaar is. Hiermee is wel duidelijk dat het niet vreemd is dat de markt voor microfilm scanning services zo in de lift zit. In Nederland zijn slechts enkele partijen actief die, daadwerkelijk binnen Nederland microfilm scanning services aanbieden. Veel aanbieders blijk vaak buitenlandse firma´s te zijn, waardoor uw waardevolle microfilms en/of microfiches naar het buitenland moeten worden overbracht, met alle risico´s (en tijdelijk niet beschikbaarheid) van dien. Het is dus zaak om de juiste partij, binnen Nederland voor microfilm scanning services te vinden.

Enkele voordelen van microfilm scanning services

De mogelijkheid om onafhankelijk advies te krijgen hieromtrent is ook voor microfilm scanning services op het internet aanwezig. Hieronder enkele voordelen: – Alle films kunnen ingedeeld, gescand en geïndexeerd worden conform de richtlijnen van de klant – De ruimtes verbruikt door microfilms en microfilm apparatuur werden geëlimineerd – Sneller en eenvoudiger on- en offside toegang tot de archiefbestanden – Microfilm onderhoud van apparatuur en bijbehorende benodigdheden kan werden geëlimineerd. – Digitale beelden worden nu ondersteund door de bestaande data back-up procedures – De archiefbestanden zijn geïntegreerd in normale document management

Dus eigenlijk is het heel logisch dat microfilm scanning services en microfiche scanning services zo hard groeit.

Meer informatie: http://www.microfilmscanningservices.nl/