Zo vul je een bijzondere dag bijzonder in

Iets te vieren met de hele school?

Eens in de zoveel tijd heb je als school iets te vieren. Bijvoorbeeld het begin of het einde van het schooljaar of een directeur die al twintig jaar prachtig werk doet voor de school. Of misschien is de school zélf wel jarig, of zijn jullie net verhuisd naar een nieuw schoolgebouw. Natuurlijk wil je daar als school feestelijk bij stilstaan! Maar hoe verzorg je een feestelijke dag voor een school vol kinderen? Nou, bijvoorbeeld met een kunstzinnig dagproject.

Een dag vol activiteiten

Natuurlijk is het leuk om een bijzondere gelegenheid te vieren met een stukje taart en een vrolijk drankje. Maar daarna moet je wel echt iets gaan dóen om dat feestelijke gevoel vast te houden. Kunstzinnige activiteiten lenen zich daar uitstekend voor. Denk aan actieve workshops, waarbij iedereen de handen uit de mouwen steekt, de voeten uit de broekspijpen en je steeds sámen naar iets moois, leuks of grappigs toewerkt.

Alles in huis

Bij het organiseren van een dag vol workshops op de basisschool, komt best wat kijken. Je moet genoeg activiteiten bedenken om alle leerlingen een dag lang bezig te houden en ook de professionaliteit in huis hebben om dat goed te begeleiden. De meeste scholen hebben dat niet. Want met een hele school een dansvoorstelling, toneelstuk of kunstwerk in elkaar zetten? Daarvoor moet je heel wat in huis hebben!

Een volledig verzorgd dagproject

Daarom bieden wij verschillende dagprojecten, speciaal voor basisscholen die een onvergetelijke dag neer willen zetten voor hun leerlingen. De dag bestaat uit workshops die nauw met elkaar samenhangen en waarmee de leerlingen toewerken naar een spetterende afsluiting. Natuurlijk houden we rekening met de verschillende behoeften van onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Het is jouw feestje!

Wij begrijpen heel goed dat de manier waarop een school feestjes viert, per school verschilt. Voor de één zal dat zijn met dans, voor de volgende met muziek en voor weer een ander met theater. Wij kunnen er allemaal mee uit de voeten! En voor de scholen die minder hechten aan een eindvoorstelling en het juist feestelijk vinden om van alle kunstdisciplines een beetje mee te krijgen, hebben we een cultuurproeverij. Want vergeet niet: het is jouw feestje!

https://www.grotebroer.nl

Kunstworkshops die aansluiten bij de leefwereld van jongeren

Het nieuwste van het nieuwste

Wij weten altijd wat er speelt binnen kunst, cultuur en onderwijs. Waarom? Omdat wij dat gewoon ontzettend leuk vinden! Omdat dat nou precies ons ding is. Én omdat wij de allerleukste workshops neer willen zetten voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Punt. Daarom zorgen wij ervoor dat wij nooit het risico lopen om iets te missen waar wij met een workshop voor school bij aan kunnen sluiten. En dat maakt dat wij altijd het nieuwste aanbod hebben in alle 7 kunstdisciplines: theater, muziek, digitale media, beeldend, literatuur, circus en dans.

Altijd in beweging

Er zijn natuurlijk kunstzinnige activiteiten die tijdloos zijn. Denk aan klassieke dans: dat vonden we vroeger prachtig en veel mensen vinden dat nog steeds. En net zo goed als dat we vroeger op trommels sloegen voor opzwepende ritmes waarbij je niet stil kunt blijven zitten, doen we dat in de huidige tijd ook nog. Maar de focus verschuift continu en er komen steeds weer kunstvormen bij. Zo hadden we een tijdje terug nog niet kunnen bedenken dat we nu workshops vloggen zouden aanbieden. Of workshops spoken word, podcast maken en augmented reality.

Ook de leefwereld verandert

En niet alleen de kunstvormen zelf zijn in beweging: de leefwereld van jongeren is dat ook! Omdat kunst en cultuur reflecteren op mensen en hoe zij zich tot elkaar en tot de wereld verhouden, is het dus ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Alleen zo kun je kunst maken op een manier die voor jongeren relevant voelt. En misschien zelfs wel urgent…

Tijdens een cultuurdag komt echt álles aan bod

De uitdaging om die relevantie voelbaar te maken in onze workshops, gaan wij elke keer weer met veel plezier en prachtige resultaten aan. Het beste komt dit tot zijn recht in een cultuurdag speciaal voor de middelbare school. Tijdens zo’n dag vol workshops die uit alle disciplines komen én disciplines overstijgen, kunnen jongeren zelf kiezen waar zij enthousiast van worden en daarmee aan de slag gaan. Voor een kunstervaring die én gevarieerd én helemaal eigen is. En dat voelt elke keer weer als een groot feest.

https://www.kleinkunstig.nl
Twenteplus

Toezicht op de financiële sector

In de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) is het toezicht op de financiële sector in Nederland vastgelegd. Er zijn twee toezichthouders aangewezen.

 • De Nederlandsche Bank (DNB).
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is belast met het prudentieel toezicht, systeemtoezicht en integriteitstoezicht.

Prudentieel toezicht

Het prudentieel toezicht is vastgelegd in de Wft en is het toezicht houden op de financiële gezondheid van de financiële instellingen. De DNB monitort de solvabiliteit en liquiditeit. Deze ratio’s geven aan in hoeverre een financiële instelling in staat is haar financiële verplichtingen na te komen. Een klant moet hier op kunnen vertrouwen.

De DNB houdt toezicht op individuele instelling maar ook op het hele financiële stelsel. Bij een probleem kan het overslaan op andere instelling of sectoren (denk aan de kredietcrisis).

Capital Requirements Directive (CRD) = verwant met Basel III. Het CRD is het prudentieel toezicht vanuit de Europese Unie. Ook van toepassing voor Nederlandse banken.

Solvency II = Europees prudentieel toezicht voor verzekeraars. CRD en solvency II zijn met elkaar verbonden. De nationale toezichthouders kunnen beide bij richtlijnen zelf rekening houden met lokale omstandigheden.

 

Solvency II:

De DNB verstrekt de vergunning aan een bank of verzekeraar. Er zijn eisen die gesteld worden aan de instellingen en gericht op de kredietwaardigheid (solvabiliteit), IT, administratieve organisatie, deskundigheid medewerkers en vakbekwaamheid en integriteit bestuurders.

Wat het Basel akkoord is voor de bank is Solvency II voor de verzekeraars. De verzekeraar moet solvabel (kredietwaardig) zijn om negatieve scenario’s te kunnen doorstaan.

In de Solvency II-uitvoeringsverordening (Delegated Acts) opgesteld door de Europese Commissie 17 januari 2015 staan vereisten over de balans, het eigen vermogen, kapitaaleisen, interne bedrijfsvoering, interne modellen, rapportage en groepstoezicht.

Solvency II is per 1 januari 2016 in werking getreden, Solvency I was verouderd (jaren 70). Het bevat 3 pijlers. Financiële vereisten, governance en operationeel riskmanagement (reporting).

Er zijn verschillende risico’s die een verzekeraar loopt. Een schadeverzekeraar loopt catastroferisico en opzegrisico. Een levensverzekeraar marktrisico (lage rente), langlevenrisico en sterfterisico. Er is een bedrijfsbreed risicomanagement nodig om alle risico te identificeren, te monitoren en maatregelen te treffen om ze te beheersen.

Er zijn in het verleden te grote risico genomen door banken en verzekeraars. Er is een cultuuromslag nodig om dergelijk risico’s niet nogmaals te nemen. Deze cultuuromslag geldt voor elke medewerker binnen een verzekeraar. Risico’s moeten beheersbaar zijn.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt gedragstoezicht op de financiële instellingen. Dit heeft ten doel consumentenbescherming verbeteren en het vertrouwen in de financiële sector vergroten.

Het gedragstoezicht heeft betrekking op de markten van betalen, sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Dit betekent dat ook dat er toezicht is door de AFM op het gedrag van partijen op de financiële markten.

Drie operationele doelstellingen AFM:

 1. Consumentenbescherming
 2. Vergroten vertrouwen in de financiële sector

Dit dient de economie als geheel te beschermen.

Van belang zijn integriteit, transparantie, adequate informatieverstrekking en gelijkwaardigheid.

Gedragstoezicht van de AFM houdt onder andere in:

 • Inmenging bij fraude- en witwaspraktijken.
 • Verstrengeling zakelijk en persoonlijke belangen bij financiële instellingen.
 • Handel met voorkennis.
 • Niet naleven van de zorg- en informatieplicht en het tijdig, juist en volledig informeren.

Vergunningsplicht

Een vergunning aanvragen moet bij de DNB of AFM, dit is per financiële instelling verschillend. Zie onderstaande tabel:

AFM

DNB

–          Belegginsondernemingen

–          Tussenpersonen

–          Gevolmachtigde agenten

–          Financieringsmaatschappijen

–          Clearingsinstellingen

–          Kredietinstellingen

–          Financiële instellingen

–          Levensverzekeraars

–          Schadeverzekeraars

–          Natura-uitvaarverzekeraars

 

 

Zes kwaliteitseisen voor de financiële dienstverlener

Een onderneming heeft bij het aanbieden van financiële producten en diensten een vergunningsplicht (via DNB of de AFM). Er zijn vijf kwaliteitseisen gesteld.

 1. Geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers

Geschikt: Een bestuurder moet geschikt zijn om leiding te geven als financieel dienstverlener. Bijvoorbeeld door relevante werkervering.

Betrouwbaar: Een bestuurder moet betrouwbaar zijn. Dit betekent dat hij zelf geen financiële problemen heeft of nooit gewezen zijn door een toezichthouder of tuchtrechter.

Beleidsregel geschiktheid 2012: De beleidsbepalers (bestuurders of commissarissen) moeten beschikken over kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Deze vereisten zijn opgenomen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Belangrijke onderdelen:

–          Bestuur, organisatie en communicatie (intern maar ook naar de klant en toezichthouder)

–          Producten, inclusief de wettelijke regels.

–          Integere bedrijfsvoering = administratie organisatie, risico management, compliance.

–          Consistente en evenwichtige besluitvorming = in het belang van stakeholders (ook klanten).

Bovenstaande eisen zijn per financiële dienstverlener verschillend. Een bestuurder van een kleine instelling heeft andere eisen dan van een grote instelling. Het is een doorlopend eisen pakket en de toezichthouder kan tussentijds onderzoek doen.

 1. Adequaat beleid, beheerste en integere bedrijfsvoering

Volgens de Wft moet er een adequaat beleid gevoerd worden door financiële dienstverleners. Daarnaast moet er sprake zijn van beheerste en integere bedrijfsvoering.

Integriteitstoezicht staat voor: persoonlijke integriteit, organisatorische integriteit, relationele integriteit en integere marktgedrag.

Persoonlijke integriteit= Leidinggevende en medewerkers moeten integer zijn. Bijvoorbeeld geen wangedrag of corruptie.

Organisatorische integriteit = Maatregelen om ontoelaatbaar gedrag van medewerkers vast te stellen.

Relationele integriteit = Geen zaken doen met onbekende klanten. Ook Wwft (witwassen etc.)

Integer marktgedrag = Geen oneerlijke concurrentie. Geen handel met voorkennis etc.

 1. Vakbekwaamheid

De medewerkers aan de vakbekwaamheidseisen. Als een vakbekwaam medewerker afwezig is door ziekte of een andere werkgever, dan moet de functie binnen 3 maanden worden ingevuld. Dit om de zorgvuldigheid en kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Lukt dit niet dan moet dit gemeld worden aan de AFM die vervolgens de vergunning moet intrekken.

Geschiktheid van bestuurders en vakbekwaamheid van het personeel.

Per 1 januari 2017 dient elke adviserende medewerker in het bezit te zijn van een diploma Wft.

 1. Financiële zekerheid

Assurantietussenpersonen en herverzekeringsbemiddelaren moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

 1. Transparantie

Door details en vakjargon is het product vaak moeilijk voor een consument te begrijpen. Er moet zoveel mogelijk transparantie geboden worden.

Twenteplus

Wat zijn de voordelen van professioneel stucwerk?

Stucwerk aan uw plafond, wanden en gevel toevoegen is een slimme zet als u méér uit uw interieur wilt halen. Het is dan wel belangrijk om te vertrouwen op de aanpak van een professionele stukadoor als u de best mogelijke resultaten wilt.

Stucwerk is een verzamelnaam voor alle soorten pleister- en gipswerken in een rondom de woning en kan een meerwaarde betekenen voor uw interieur. Het biedt tal van voordelen – en meer daarover leest u in het onderstaande overzicht!

 

 

De vele voordelen van professioneel stucwerk

1. Stucwerk is helemaal niet zo duur

Eerst en vooral is stucwerk helemaal niet duur. Doorgaans kost het laten sturen van een groot oppervlak niet meer dan 10 euro per vierkante meter. Het is ook mogelijk om behangklaar stucwerk te kiezen, en dan betaalt u nog minder!

 

2. Professioneel stucwerk ziet er stukken beter uit

Daarbij zien muren, plafonds en wanden er natuurlijk een stuk mooier en verzorgder uit dankzij stucwerk. Een professionele stukadoor zorgt dat de pleister waterpas, effen en egaal geplaatst wordt. Het resultaat is dat u er nog heel wat jaartjes van kunt genieten!

 

3. Stucwerk kan ook buiten

Daarbij kan een ervaren stukadoor ook stucwerk buiten uitvoeren. Wilt u bijvoorbeeld een oude gevel een nieuwe uitstraling geven? Geen probleem, een expert kan het voor u doen. Stucwerk kan op die manier ook gemakkelijk gecombineerd worden met isolatie voor de woning. Een win-winsituatie dus!

 

4. Een waardevolle woning

Ten slotte zorgt kwalitatief stucwerk ervoor dat uw woning heel wat meer waard zal zijn. Het is een goed idee om op voorhand al degelijk stucwerk te laten doen, zodat u er bij verkoop van de woning meer kunt voor krijgen. Als potentiële kopers zien dat ze zelf geen stucwerk meer moeten doen, dan is de kans dat ze uw woning aankopen immers een stuk groter!

Twenteplus

Waterman mannen

Het beste wat je kunt doen als je van de Waterman-man wilt houden, is eerst zijn vriendschap te bereiken. Als je dan bekend bent met zijn kenmerken en als je denkt dat je je kunt aanpassen aan zijn onafhankelijke karakter en feestend karakter, kun je langzaam vooruitgang boeken in je relatie. Het lijkt vaak alsof hij niet bereid is voor een langdurige verbintenis, maar zo is het niet. De waarheid is dat hij de verbintenis wil, en hij is niet bang voor een relatie, maar hij wil niet dat de relatie hem tot iets dwingt, of tot enige vorm van verplichtingen om hem te beheersen.

Wat vriendschap betreft, zullen ze een uitstekende vriend zijn. Meestal hebben Watermannen veel vrienden vanwege hun helpende aard. Als je een goede vriend van een Waterman wilt zijn, probeer dan in zijn schoenen te denken. Als je logisch denkt in plaats van emotioneel, zul je snel over hem leren en een goede samenwerking aangaan met een Waterman.

Het belangrijkste is om hem weg te laten gaan wanneer hij wil of wanneer hij maar wil. Hij zal zeker terugkomen, maar hij wil niet gedwongen worden om achter te blijven. Hij wil pure vrijheid. Allereerst moeten de Watermannen geloven dat jij ook hun type persoon bent, als ze dat voelen, dan zullen ze zich openstellen en dichter bij je zijn. Maar als ze in de eerste plaats het gevoel hebben dat ze in de val zitten, dan zullen ze niet eens hun mond opendoen en je daarna niet eens meer zien.

Als je een langdurige relatie met een Waterman-mannetje wilt hebben, moet je nooit verwachten dat ze je cadeaus brengen of romantisch zijn. Ze zullen romantisch zijn, maar ze zullen je nooit elke avond bloemen brengen. Ze zullen voor je zorgen, maar ze weten niet hoe ze dat tegen je moeten uitdrukken. Deze dingen maken deel uit van zijn aard en hij doet het niet opzettelijk. Als je hem begrijpt, kun je een succesvol leven hebben.

Watermannen zijn soms een moeilijk persoon vanwege hun idealistische en onconventionele denken. Zij zijn het soort mensen dat zal eisen dat alles klopt en dit maakt ze soms onredelijk. Voor een normaal persoon zijn de Watermannen erg moeilijk te begrijpen en hebben ze misschien veel geduld nodig, zelfs om ze echt te kennen. Het leven met Watermannen kan een opwindende rit zijn, maar voor degenen die op zoek zijn naar een diep niveau van sentiment en emotie, kan het ontmoedigend zijn.

Lees ook je
Horoscoop | Daghoroscoop | Sterrenbeeld | Horoscoop Tweeling | Horoscoop Kreeft

https://zodiac-horoscoop.nl/
Twenteplus

Dag vol workshops bij jou in de klas!

Of het nu dansen is of schilderen, een bezoekje aan een theater of juist aan een museum: kunst en cultuur zijn hoe dan ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door hen nu kennis te laten maken met allerlei disciplines zullen ze zich verder ontwikkelen, voorkeuren krijgen en groeien ze misschien wel op tot de theaterbezoekers van de toekomst! Of de theatermakers, wie zal het zeggen. Omdat scholen het enorm druk hebben neemt Grote Broer graag de organisatie voor diens rekening, op deze manier kan de basisschool toch voorzien in goede cultuureducatie zonder te veel druk op zichzelf te leggen. 

Dag vol culturele workshops

Hoewel Grote Broer ook zeker losse workshops kan verzorgen is het natuurlijk nog veel leuker om een heel dagproject te organiseren. Groter Broer is daar voor al jouw culturele activiteiten en projecten op de basisschool. De activiteiten worden aangepast en op maat gemaakt voor de specifieke doelgroep. Ook kunnen we meedenken en wat schaven om het in bepaalde thema weken te laten passen bijvoorbeeld. De culturele dagprojecten van Grote Broer zijn erg divers waardoor er voor ieder iets wils is.

Theater activiteit in de klas

Grote Broer biedt verschillende theaterprojecten aan voor in de klas! Laat de fantasie van de leerlingen de vrije loop en ga hiermee aan de slag. Onder begeleiding van een goede en professionele workshopdocent komen er zo allerlei mooie dingen tot stand. De leerlingen zullen de basis van theater leren kennen, ze kunnen een eindproduct presenteren en zullen hun expressieve vaardigheden verder sterk ontwikkelen! Organiseer samen met Grote Broer dit theater project op school! Er worden verschillende thema’s aangeboden zoals Opa en de Reismachine, maar ook een theaterdag over Ridder Roeland. Hartstikke leuk dus. Theater niet helemaal jullie ding? Kijk dan eens bij onze muziek projecten of de dansdagen die we ook organiseren!

https://www.grotebroer.nl

Wonen in Losser met Marcel Kon makelaars

Op zoek naar nieuwbouw in Losser?

Wanneer je op zoek bent naar een huis in Losser dan is niet zonder reden. Je wilt er heel graag wonen om de plek, de locatie en de omgeving. Een Lossenaar gaat daarom ook niet zomaar weg uit Losser. Goed nieuws als je op zoek bent naar nieuwbouw in Losser. Want de start van Project De Saller gaat van start naar verwachting in december 2021. Hier komen 10 2-onder-1 kapwoningen met alle ruimte om te leven en te genieten. Daarnaast komen 8 royale kavels beschikbaar die bestemd zijn voor vrijbouw. Deze kavels worden aangeboden met vrije keuze voor de aannemer en architect.

De voordelen van het nieuwbouw project

Een geweldige kans natuurlijk om je droom te realiseren en te gaan wonen in Losser. De 10 woningen worden ook nog eens heel compleet aangeboden. De verkoopprijs is namelijk inclusief:

 • Een vrij besteedbare keukencheque
 • badkamer en toilet met sanitair en tegelwerk
 • Zonnepanelen op het dal
 • Warmtepomp (gasloos wonen)
 • Gemetselde berging
 • Inclusief vloerverwarming en -koeling op de begane grond en de eerste verdieping
 • Inclusief HR+++ glas in de complete woning
 • Super duurzaam en klaar voor de toekomst, conform de allerlaatste BENG-eisen

Koop uw droomhuis in Losser via Marcel Kon

Altijd al gedroomd om vrij te wonen p een rustige en groene locatie? Ruime woonkeuken met een heerlijke zonnige tuin? Dan is Project de Saller zeker iets voor jou. Lukt het je om een kavel te kopen? Dan zijn de mogelijkheden natuurlijk helemaal eindeloos. De uitzicht en locatie van deze kavels zijn een lust voor het hoog.

Maar wat als deze nieuwbouw woningen en kavels niet meer te koop zijn? Ook dan zijn er mogelijkheden om te kiezen voor bestaande bouw via makelaar Marcel Kon makelaardij. Wij zitten scherp met ons team op de woningmarkt en zijn continu op zoek naar nieuwe woningen en komen daarom graag in contact met woningverkopers die hun huis willen verkopen in Losser of omgeving. Het voordeel is dat wij als makelaar de meest gunstige voorwaarden kunnen regelen voor de verkoop van je huis.

Wat houden de woningvoorschriften BENG in?

BENG is een afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het Bouwbesluit stelt vast hoe energiezuinig nieuwbouwwoningen moeten zijn. De meeste nieuwe woningen moeten worden gebouwd conform de allerlaatste BENG-eisen die gelden vanaf 1-1-2021. Dat betekent dat deze huizen extra energiezuinig zijn, méér dan wettelijk verplicht. Dat is natuurlijk goed nieuws, want je huis is dat voorbereid op de toekomst!

Een goed voorbeeld hiervan is gasloos bouwen met een warmtepomp. Geen gasleidingen meer, maar alles elektrisch en dat is beter voor het milieu omdat er minder fossiele brandstoffen worden verbruikt. De combinatie van een Hoge Rendement CV Ketel, zonnepanelen, een warmtepomp en HR+++ glazen, maken de woning super efficiënt in energieverbruik. En dat betekent natuurlijk weer lagere maandlasten 🙂

Laat je goed informeren door onze NVM makelaars

Bij het kopen van een huis komt er veel op je af. Daarom is het extra belangrijk dat je goed gevoel hebt met je aankoopmakelaar en je altijd hem of haar kunt vragen voor advies of meer informatie. Het team van Marcel Kon staat voor je klaar met raad en daad. Dat doen we al jarenlang met veel plezier en de deur van ons kantoor staat altijd open. We zijn bereikbaar via chat, mail, whatsapp en telefoon en reageren altijd snel. Maak een afspraak met ons makelaarskantoor nabij Losser in Enschede via 053 – 430 7370 of per mail via enschede@marcel-kon.nl.

https://www.marcel-kon.nl/
Twenteplus

Horoscoop vandaag voor elk sterrenbeeld

In de horoscoop vandaag voor elk sterrenbeeld kun je lezen wat de sterren voor jou in petto hebben vandaag voor jouw astrologisch teken.

Horoscoop vandaag sterrenbeeld Ram

Je weet je vandaag goed uit te drukken. In de liefde is het een goed moment om je gevoelens te communiceren. Als iets je al een tijdje dwars zit, dan kunnen jullie nu gezamenlijk gepaste oplossingen vinden. Ook op je werk komt dit goed van pas. Natuurlijk werkt niet iedereen op zondag, maar je kunt deze boost bijvoorbeeld ook gebruiken om je cv nog eens kritisch onder de loep te nemen en bij te werken.

Horoscoop vandaag Stier

Vandaag en de rest van de week doe je er goed aan om geld en vriendschappen gescheiden van elkaar te houden. Mercurius retrograde en staat op een ongunstige hoek met Neptunus, dus de kans is groot dat dit slecht zou uitpakken.

Horoscoop vandaag Tweelingen

Er liggen miscommunicaties op de loer door de invloed van Mercurius, dus hou hier rekening mee. Je bent nogal een flapuit, maar zelfs je beste bedoelingen kunnen deze week verkeerd aankomen. Vooral op je werk kan dit problemen opleveren. Deze invloed blijft de hele week aanhouden.

Horoscoop vandaag Kreeft

Je voelt je al een tijdje niet zo lekker in je vel. Alles voelt zwaar en traag, alsof je moet rennen in een droom, maar het lukt niet. Vertroetel jezelf vandaag en gun jezelf tijd om bij te komen. Tegen woensdag komt Venus je teken binnen, en dan verschuift deze energie weer. Je zult je dan een stuk energieker en zelfverzekerder voelen.

Horoscoop vandaag Leeuw

Je hebt een intense periode achter de rug, dus je voelt je behoorlijk uitgeblust. Maak gebruik van deze stralende zondag om goed uit te rusten en weer even bij te tanken. Als je behoefte hebt om even alleen te zijn, dan is dat ook prima. Het voelt nu even zwaar, maar houd hoop. Dit zijn de laatste loodjes! Na donderdag krijg je meer mogelijkheden om te ontspannen en je hart weer open te stellen voor je geliefden. Je hebt nu gewoon even tijd voor jezelf nodig. Gun het jezelf!

Horoscoop vandaag Maagd

Het wordt een stralende zondag en met alle nieuwe maatregelen voelt het alsof je letterlijk meer ademruimte hebt. De komende dagen voelt het nog even onwennig, maar er komen gunstige astrologische invloeden voor je aan. Vooral donderdag belooft een romantische dag te worden. Je kunt een nieuwe liefde ontmoeten of vernieuwde passie voelen bij je huidige partner. Het is ook een mooie dag om een nieuwe liefde aan je vrienden en familie voor te stellen.

Horoscoop vandaag voor sterrenbeeld Weegschaal

Je wilt vandaag genieten en de bloemetjes buiten zetten! Toch blijft er iets knagen en voel je je nog niet in je element. Donderdag komt daar verandering in, want dan zorgen de invloed van Venus en Jupiter voor prachtige energieën. Heb nog even geduld want er staat je veel goeds te verwachten!

Horoscoop vandaag Schorpioen

Je hebt vandaag zin om te genieten en met dit prachtige weer kun je weer even flink bijtanken. En maak er gebruik van, want vanaf donderdag krijg je veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Je voelt vooral op creatief gebied nieuwe inspiratie. Je kunt dit uiten via kunst, maar ook met creatieve oplossingen voor problemen op je werk.

Horoscoop vandaag Boogschutter

Mercurius is retrograde in jouw huis van relaties, dus het is extra belangrijk dat je heel zorgvuldig je woorden kiest. Maar luister ook bewust en aandachtig, want ook daar kunnen veel miscommunicaties ontstaan.

Horoscoop vandaag Steenbok

Deze stralende zondag wil je het liefst met iemand delen, maar heb nog even geduld! Venus, de planeet van de liefde, geeft je liefdesleven op donderdag een enorme boost. Als je single bent, kun je een leuk nieuw persoon ontmoeten met wie je meteen een klik hebt en op dezelfde golflengte lijkt te zitten. Als je al een partner hebt, dan is het alsof jullie elkaar op een heel andere manier leren kennen en weer vlinders in jullie buik voelen.

Horoscoop vandaag Waterman

Je zit al een poosje niet helemaal lekker in je vel. Je hebt hard gewerkt de afgelopen periode. Daar is niets mis mee en het resultaat is er ook naar, maar soms ben je iets te hard voor jezelf. Gun jezelf ook momenten om je succes te vieren en gewoon te genieten en en rusten. Zo kun je weer in contact komen met je innerlijke speelsheid en voelt al dat werken niet zo zwaar, maar kun je er echt weer lol aan beleven.

Horoscoop vandaag Vissen

Je bent graag creatief bezig, maar de laatste tijd lijkt het alsof je muze je is ontvlucht. Gelukkig komt daar donderdag verandering in. Het is astrologisch gezien waarschijnlijk zelfs de gunstigste dag van het jaar. Je voelt je creatief en op dreef, en de ene inspiratie volgt de andere. Ook op je werk bedenk je allerlei creatieve oplossingen waar niemand anders op zou zijn gekomen, en dit geeft je carrière een mooie boost. Als je al een poosje overweegt om een andere baan te zoeken, dan is het bovendien een mooi moment om je cv nog even onder de loep te nemen.

Wil je meer lezen over je horoscoop? Dan kun je op Horoscoop Luna bijvoorbeeld gratis je horoscopen berekenen, zoals je geboortehoroscoop, of lees je daghoroscoop om te weten wat je horoscoop vandaag voor jou in petto hebben. Ook kun je gratis een tarot dagkaart trekken of een uitgebreide beschrijving lezen van de eigenschappen van jouw sterrenbeeld. Is dat niet genoeg, lees dan in de geboortehoroscoop wat de invloed is van andere astrologische invloeden, zoals de Maan, Jupiter, je Ascendant, Venus of Mars. De planeet Mercurius gaat over hoe je communiceert en wat jouw communicatiestijl is. Venus geeft inzicht in hoe je bent in de liefde. Ook kun je ontdekken bij welk sterrenbeeld je past in de liefde en wat voor jou de beste match is. Lees alles op Horoscoop Luna! En in de Chinese horoscoop ontdek je alles over je Chinese sterrenbeeld.

bovendien een mooi moment om je cv nog even onder de loep te nemen

https://www.horoscoop-luna.nl
Twenteplus

Een brandschade expert inschakelen voor de brand in uw huis of winkel

Een brandschade expert, wat is dat eigenlijk? Zoals het woord dit al aangeeft is het iemand die een expert is in brandschade. Dit kan de expert van de verzekeraar zijn, maar het kan ook een onafhankelijke expert zijn van een expertisebureau. U wordt door ons aangeraden om beide in te schakelen bij brandschade, maar uw verzekeraar stuurt slechts 1 expert en dat is helaas niet de onafhankelijke brandschade expert, deze zult u namelijk zelf moeten inschakelen.

Uw recht op een onafhankelijke brandschade expert

En dat is jammer, want veel mensen weten niets af van het recht op zo’n eigen brandschade expert. Een recht omdat het wettelijk staat vastgesteld dat u een expert, ook wel de contra-expert genoemd, mag inschakelen. Dit mag op kosten van uw verzekeraar. U hoeft er dus zelf niets voor te betalen.

De vergoeding bij brandschade die klopt

Het laaste wat u wilt is voor verassingen komen te staan wanneer de vergoeding voor de brandschade al is overgemaakt. De zaak is wat dat betreft voor uw verzekeraar afgerond en wordt niet meer in behandeling genomen. Vervolgens komt u er achter dat bijvoorbeeld de brandschade aan uw kleding of de ondervloer van uw laminaat helemaal niet is meegenomen in de vergoeding. Heel vervelend, omdat u dan zelf voor deze kosten opdraait.

Wat u echt nodig heeft

U heeft dus iemand nodig die met u meekijkt. Iemand die weet wat de polisvoorwaarden zijn en volledig op de hoogte is van uw rechten en plichten bij brandschade. Tevens dient deze persoon verder te kijken dan zijn neus lang is zodat er geen onderliggende schade wordt vergeten. Last but not least moet diegene écht onafhankelijk zijn. Hij moet niet worden betaald door de verzekeraar voor zijn of haar diensten want wiens brood men eet dienst woord men spreekt.

De onafhankelijke brandschade expert

Dit is de contra-expert bij brandschade. Hij voorkomt dat u later in de schadeafhandeling voor verassingen komt te staan. De contra-expert helpt niet alleen bij brandschade aan uw huis, maar ook ondernemers met kantoorpanden, winkels of horeca gelegenheden kunnen de contra-expert van Schadeoplossing Nederland B.V. inschakelen.

Het herstel van uw huis na brand

Goed, laten we zeggen dat uw vergoeding nu goed is geregeld, hoe dan verder? Schadeoplossing Nederland kan u verder helpen met het coördineren van het herstel van de brandschade. Zo heeft u één aanspreekpunt voor uw brandschade. Van het regelen van de vergoeding tot aan het opruimen, de schoonmaak en het volledige herstel van de brandschade. Handig, want zo hoeft u verder niet meer van alles te regelen en kunt u het allemaal loslaten en het normale leven, zoals uw werk, weer oppakken.

Wilt u meer weten over wat Schadeoplossing Nederland doet na de brand? Bezoek onze website of bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 088 – 888 5000.

 

https://schadeoplossing.nl/brandschade
Twenteplus

Hoe kan ik duurzamer leven?

Duurzaam leven wordt meer en meer belangrijk in de wereld. De vervuiling moet de aankomende tientallen jaren flink minder worden anders gaat het niet goed met ons ecosysteem. De overheid probeert al door allerlei regels een duurzame economie te stimuleren. Hierbij kan je denken aan het verhogen van de belasting op vervuilende auto’s, niet toestaan van oude voertuigen in de stad en nog veel meer. Maar op welke manier verbeter jij de groene economie. In deze blog een aantal manieren over hoe jij duurzamer en groener kan leven.

Verminder je auto gebruik
Als je een benzine of diesel auto hebt dan stoot je co2 uit tijdens het autorijden. Dit is erg slecht voor het milieu. Je kan je steentje bijdragen aan een meer leefbare wereld door het gebruik van je auto zo klein mogelijk te houden. Tuurlijk moet je lekker met de auto gaan als je een heel stuk moet rijden, maar probeer kleine afstanden zoveel mogelijk lopend of met de fiets te doen. Lopend en met de fiets stoot je namelijk geen afvalstoffen uit.

Minder met het vliegtuig op vakantie
Eén van de meest vervuilende vervoersmiddelen die er zijn, zijn vliegtuigen. Probeer de uitstoot van vliegtuigen te verminderen door alternatieve vormen van vervoer te zoeken voor een vakantie. Ga bijvoorbeeld een keertje met de trein of met de auto dat is ook vervuilend, maar minder vervuilend als het vliegtuig.

Zonne-energie
Voor het verduurzamen en het zuiniger maken van je huis zijn zonnepanelen kopen een hele goede optie. polykristallijne zonnepanelen wekken energie voor je op hier hebben ze alleen maar de zon voor nodig. Verder stoot je met zonne-energie ook geen schadelijke stoffen uit. Ga van het gas af en probeer zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van zonne-energie om zo de wereld weer een stukje schoner te maken.

https://www.wves.nl/